Słuchasie

Mimo wszystko

Lodowate piekło Kołymy, bezkres niewoli, pogardy, ludzkiego upodlenia, śmierć wokoło i mimo wszystko wiara w drugiego człowieka, w ojczyznę w potrzebie, w armię Andersa, która formowana w rosyjskim Saratowie, jawiła się niczym dar niebios dla młodego, niezłomnego mężczyzny, który wyrwał się z otchłani rosyjskiego wygnania. W „I Bóg o nas zapomniał” Andrzej Kalinin sportretował prawdziwe losy… Read More Mimo wszystko

Słuchasie

Obojętność

Komu dzisiaj narysujesz śmierć? Komu wytniesz na twarzy ten czas, by pamiętał do końca życia? Komu namalujesz w głowie strach nieporównywalny do żadnego innego, paraliżujący myśli i ruchy? Której matce odbierzesz dziś dzieci? Której kobiecie rozłożysz nogi, by nigdy już wstać nie mogła? Któremu dziecku każesz patrzeć jak gwałcisz jego matkę, by poderżnąć jej gardło i malujesz czerwienią… Read More Obojętność